Alliance Trans, Türkiye ile Rusya arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) alanında hizmet vermek için 2010 yılında Moskova merkezli Avia-Invest Company desteği ile İstanbul’da kurulmuştur. Rusya gümrüklerinde yaşanan sorunların çözümü amacıyla Türkiye ve Rusya devletleri arasında imzalanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) protokolünün ilk ve en kapsamlı uygulayıcısı olmuştur. BGH projesi ihracatçılara hızlı, ekonomik ve güvenli gönderiler yapma imkanı vermektedir. Aynı zamanda 2014 yılında itibaren, aracı ihracatçı olarak müşterilerine hizmet sunmaktadır. 2017 yılında Rusya tarafından, bazı ürünlere zorunlu olarak, elektronik çipli etiket takma uygulamasının da öncüsü olmuştur.

Alliance Trans, Rusya ve Türkiye’de ki uzman personelleri ile müşterilerine; gümrükleme, lojistik, handling, ürün kontrol ve elektronik etiket uygulama, depolama, dağıtım, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin tamamını birlikte veya ayrı ayrı verebilmektedir. Bunun yanında ihraç ürünleri için Rusya gümrüklerinde istenen tüm gerekli evrakların hazırlanmasını da sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlar;

. Teknolojik gelişime ve değişime açık,

. Ekip çalışması ile her türlü sorunun üstesinden gelindiğini bilen,

. İşine ve işyerine bağlı,

. Bu çatı altında çalışıyor olmanın haklı gururunu ve bilincini taşıyan,

. Çevreye ve etik değerlere duyarlı birer aile üyesi konumundadırlar.

Eknolojik Gelişim Ve Değişim

Şirketimiz, en son teknolojik gelişimleri izlemekte ve uygulamaktadır. Çalışanlarımız da değişim ve gelişimin birer parçası olarak, değişime direnç göstermeksizin uygulamalara katkı sağlamakta ve sürekli kendilerini yenilemektedirler.

Ekibin Bir Parçası Olmak

Zoru başarabilmek için güçlerin birleşmesi gereğinden hareketle; ekip ruhu ile çalışmanın başarının temel ilkesi olarak benimsendiği Alliance Trans’da tüm çalışanlar bireysel olarak değil, ekibin bir parçası olarak faaliyet gösterirler.

İşe Ve İşyerine Bağlılık

Çalışanlarımız işlerine ve işyerlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmenin, Alliance Trans’ın temel prensibi olduğunun bilinciyle ve aidiyet duygusuyla hareket ederler.

Alliance Trans’de Çalışmanın Gururunu Taşımak

Her bir çalışanımız, sürekli büyüyen ve gelişen Alliance Trans’in bünyesinde yer almaktan doğan haklı gururu taşımakta, davranışları ve çalışma disiplinleriyle şirketin örnek çalışanları arasında olma çabasını sürdürmektedir.

Çevreye Ve Etik Değerlere Duyarlı Olmak

Alliance Trans’in çevreye ve etik değerlere verdiği önem, çalışanlarımız tarafından da benimsenmiş, böylece tüm faaliyet alanlarında uygulama bütünlüğü sağlanmıştır.

Çalışanlarımız Ailemizin Birer Üyesidir

İşine ve iş yerine sahip çıkan her çalışanımızı birer aile üyesi olarak görmekteyiz. Başarılarımızda, üstlendiği görevi zamanında ve doğru olarak yerine getiren çalışanlarımızın büyük katkılarının olduğu bir gerçektir.

İlkeleri dürüstlük, kalite ve disiplin içinde olan Alliance Trans;

  • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
  • Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
  • Tedarikçi ve taşeronlarda güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.